Latar Belakang Syarikat

Sendayan Nursery adalah sebuah syarikat membekal Anak Pokok Kelapa Sawit & Anak Pokok Getah yang dihasilkan daripada Biji Benih yang bermutu tinggi.

Syarikat ini telah berdaftar dibawah Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) dan juga Lembaga Getah Malaysia (LGM).

No Pendaftaran MPOB : 521308111000
No Pendaftaran LGM : 515735001-1
No Sijil Pemeriksaan Klon : LGM PKP UPPT S06 2006

Dimasa kini Sendayan Nursery mempunyai Lima buah Nursery yang beroperasi sepenuhnya bagi pengeluaran anak pokok getah dan juga kelapa sawit.

Jenis Anak Benih Yang Dihasilkan

Sendayan Nursery menghasilkan Anak Pokok yang amat bermutu yang mampu menghasilkan hasil yang amat memuaskan. Diantara benih tersebut :-

Anak Pokok Getah :
RTH KLON PB350/RTH KLON RRIM 2025

Anak Pokok Kelapa Sawit :
DELI AVROS

Nursery Anak Pokok Getah

Sendayan Nursery

Sendayan Nursery

Nursery Signboard

Nursery Signboard

Clones Certificate by LGM

Clones Certificate by LGM

General View of Nursery

Google Logo
Google Logo
Google Logo
Google Logo
Google Logo
Google Logo
Google Logo

ANAK POKOK GETAH

Google Logo
Google Logo
Google Logo
Google Logo
Google Logo
Google Logo

ANAK POKOK KELAPA SAWIT

Google Logo
Google Logo
Google Logo
Google Logo

Wednesday, February 11, 2015